Pomoć za Hilandar Štampa

U maju 2006. godine, kompanija "Energoprojekt" ostvarila je saradnju sa manastirom Hilandarom, odnosno njihovim predstavništvom u Beogradu. Kompanija je organizovala službeni put u Hilandar u cilju fotografisanja kompleksa manastira, nakon čega su u Beogradu bile organizovane prodajne izložbe sa preko 60 izložbenih (2.000 slikanih) fotografija, gde je sav prihod od prodatih fotografija išao za obnovu manastira stradalog u požaru. Po povratku, organizovane su tri prodajne izložbe sa preko 100 prodatih fotografija velikog formata. Sve uramljene fotografije su nakon organizovanih izložbi poklonjene zadužbini manastira u Beogradu.