05. 07. 2011. Štampa
ugovor Ugovoren novi posao Energoprojekta u Jordanu vredan 2,25 miliona evra 
Energoprojekt Hidroinženjering a.d. (u konzorcijumu sa jordanskom konsultantskom kompanijom ENGICON) potpisao je krajem juna 2011. godine "Ugovor o nadzoru i konsultantskim uslugama nad izvođenjem radova na brani Kufranja...