Skladišta nafte i naftnih derivata, Kazahstan Štampa
Investitor: TOO Helios
Projekat: Skladišta nafte i naftnih derivata, kapaciteta 50.000 tona, Pavlodar
Usluga: Izgradnja