Put Mpigi-Kanoni, Uganda Štampa

09 infr manja slika

Investitor: Uganda National Roads Authority (UNRA)
Projekat: Rekonstrukcija puta Mpigi-Kanoni
Usluga: Izvođenje radova; rekonstrukcija puta