Fabrika za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, Gana Štampa
ernest chemist_v1
Investitor: Ernest Chemist Ltd, Ghana
Projekat: Fabrika za proizvodnju farmaceutskih proizvoda
Usluga: Projektovanje; glavni izvođač za građevinske radove