Arhiva 2011
31. 05. 2011. Svečano obeležen jubilej – 60 godina Energoprojekta Štampa El. pošta

proslava

Energoprojekt je 26. maja obeležio jubilej - 60. godišnjicu uspešnog rada i razvoja. Svečanosti koja je tim povodom održana u poslovnoj zgradi kompanije prisustvovali su najviši državni zvaničnici Srbije, predstavnici diplomatskog kora, mnogobrojni poslovni partneri.

Opširnije...
 
13. 05. 2011. Štampa El. pošta

 

izvestaj00

Finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za prvi kvartal 2011. godine
Najvažniji parametri poslovanja iz finansijskog izveštaja Energoprojekt Holding a.d. za prvi kvartal 2011. godine su: 
• Ukupan ostvareni prihod iznosi 133,7 miliona dinara;
• Ukupna ostvarena bruto dobit iznosi 14,8 miliona dinara;

 
13. 05. 2011. Štampa El. pošta

 

izvestaj00Konsolidovani finansijski izveštaj sistema Energoprojekt za 2010. godinu  
Najvažniji parametri poslovanja iz konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. godinu: 
• Ukupan konsolidovani prihod za 2010. godinu iznosi 23.567,3 miliona dinara (228,7 miliona evra), što je za cca 4% manje od ostvarenja u prethodnoj godini;
• Ukupna konsolidovana bruto dobit za 2010. godinu iznosi 892,0 miliona dinara (8,7 miliona evra), što je za cca 23% manje od ostvarenja u prethodnoj godini;

 
09. 05. 2011. Štampa El. pošta

 

ugovor

Ugovoren novi posao Energoprojekta u Srbiji vredan 1,85 miliona evra 
Energoprojekt Hidroinženjering a.d., u konzorcijumu sa holandskom kompanijom Witteveen+Bos i danskom kompanijom Hydraulic Institute, potpisao je sredinom aprila 2011. godine...

 
28. 04. 2011. Štampa El. pošta

 

ugovor

Ugovoren novi posao Energoprojekta u Kazahstanu vredan 26,8 miliona evra 
Energoprojekt Visokogradnja a.d. - kao izvođač, i kompanija TOO "Oil Real Estate", Almati - kao investitor (za koga je u prethodnom periodu već izgrađeno više značajnih objekata), zaključili su krajem aprila tekuće godine Aneks ugovora...

 
20. 04. 2011. Štampa El. pošta

 

skupstina

Sazivanje XXXVI godišnje sednice skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. i donošenje odluka o utvrđivanju dana akcionara i dana dividende  
Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, na 12. sednici održanoj 8. aprila 2011. godine, doneo odluku o sazivanju XXXVI godišnje sednice skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d., koja će se održati 30. juna 2011. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova...

 
20. 04. 2011. Štampa El. pošta
izvestaj00
Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2011. godine 
Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih instrumenata ("Službeni glasnik RS", br. 47/2006) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br.100/2006, 116/2006 i 37/2009), Uprava akcionarskog društva Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda objavljuje I Z J A V U...
 

 

 
20. 04. 2011. Štampa El. pošta

 

ugovor

Zaključen ugovor o kratkoročnom kreditnom zaduženju Energoprojekt Holding a.d. dinarskim kreditom sa valutnom klauzulom kod Alpha Bank Srbija a.d. 
Potpisan je Ugovor sa Alpha Bank Srbija a.d. o kratkoročnom kreditnom zaduženju Energoprojekt Holding a.d. dinarskim kreditom sa valutnom klauzulom za finansiranje obrtnih sredstava...

 
08. 03. 2011. Štampa El. pošta

 

izvestaj00

Finansijski izveštaj Energoprojekt holding a.d za 2010.godinu 
Najvažniji parametri poslovanja iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu: 
• Ukupno ostvaren prihod za 2010. godinu iznosi 1.934,8 miliona dinara (18,8 miliona evra), što je za cca 39% manje od ostvarenja u prethodnoj godini;
• Ukupna ostvarena bruto dobit za 2010. godinu iznosi 719,6 miliona dinara (7,0 miliona evra), što je za cca 45% više od ostvarenja u prethodnoj godini;

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 Sledeća > Kraj >>

Strana 3 od 4

Vesti

Previous Sledeća
30.11.2017 30.11.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE
29.11.2017 29.11.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 28,3 MILIONA EUR
15.11.2017 15.11.2017 ENHL - POZIV ZA 47. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
15.11.2017 15.11.2017 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA TREĆE TROMESEČJE 2017. GODINE
09.11.2017 09.11.2017 ENHL - ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDI ZA 2016. GODINU
03.10.2017 03.10.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O NAMERI PREUZIMANJA
03.10.2017 03.10.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 43 MILIONA EUR
20.09.2017 20.09.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA NEREZIDENTIMA
14.09.2017 14.09.2017 ENHL - INFORMACIJE O PROMENAMA U UPRAVLJAČKOJ STRUKTURI
14.09.2017 14.09.2017 ENHL - IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 46. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
30.08.2017 30.08.2017 ENHL - SAOPŠTENJE IZDAVAOCA O REŠENJU NBS
30.08.2017 30.08.2017 ENHL - SAOPŠTENJE IZDAVAOCA O ZAKLJUČKU KZHoV
23.08.2017 23.08.2017 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH INTERNACIONALNIH IZVOĐAČKIH KOMPANIJA Kao i prethodnih godina, ugl...
15.08.2017 15.08.2017 ENHL - POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2017
15.08.2017 15.08.2017 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ZA DRUGO TROMESEČJE 2017
09.08.2017 09.08.2017 ENHL - POZIV ZA 46. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
09.08.2017 09.08.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
27.07.2017 27.07.2017 ENHL - INFORMACIJA ZA NAŠE AKCIONARE, INVESTITORE, PARTNERE I ZAPOSLENE
25.07.2017 25.07.2017 ENHL - INFORMACIJE O PROMENAMA U SASTAVU UPRAVE
20.07.2017 20.07.2017 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH PROJEKTANTSKIH INTERNACIONALNIH KOMPANIJA Kao i prethodnih godina,...
20.07.2017 20.07.2017 ENHL - MIŠLJENJE U VEZI SA PONUDOM ZA PREUZIMANJE
23.06.2017 23.06.2017 ENHL - SAOPŠTENJE IZDAVAOCA
23.06.2017 23.06.2017 ENHL - IZVEŠTAJ SA ODRŽANE PONOVLJENE 45. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
21.06.2017 21.06.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 4,4 MILIONA EUR Energoprojekt Entel a.d. i "JP Elektropriv...
21.06.2017 21.06.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU-JOPAG
21.06.2017 21.06.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU-NAPRED
20.06.2017 20.06.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O REŠENJU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
08.06.2017 08.06.2017 ENHL - POZIV ZA PONOVLJENU 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
22.05.2017 22.05.2017 ENHL - POZIV ZA 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE (ODLUKA NADZORNOG ODBORA SA 12. SEDNICE ODRŽANE 22.05.2017. GODI...
19.05.2017 19.05.2017 ENHL - POZIV ZA 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE (ODLUKA NADZORNOG ODBORA SA 11. SEDNICE ODRŽANE 19.05.2017. GODI...
15.05.2017 15.05.2017 Kvartalni izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za prvo tromesečje 2017. godine
12.05.2017 12.05.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 17,5 MILIONA EUR Energoprojekt Oprema a.d. je u maju tekuć...
08.05.2017 08.05.2017 ENHL - POZIV ZA 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
03.05.2017 03.05.2017 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2016. GODINU
28.04.2017 28.04.2017 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU
28.04.2017 28.04.2017 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU
26.04.2017 26.04.2017 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
23.03.2017 23.03.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
17.02.2017 17.02.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA
14.02.2017 14.02.2017 ENHL - ODLUKA NO O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA NA REGULISANOM TRŽIŠTU
07.02.2017 07.02.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
28.11.2016 28.11.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE
15.11.2016 15.11.2016 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA TREĆE TROMESEČJE 2016. GODINE
09.11.2016 09.11.2016 ENHL - ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDE ZA 2015. GODINU
19.10.2016 19.10.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U RUSIJI VREDAN 13,6 MILIONA EUR Energoprojekt Visokogradnja a.d. i genera...
14.09.2016 14.09.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA NEREZIDENTIMA
13.09.2016 13.09.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U KAZAHSTANU VREDAN 26,2 MILIONA USD Energoprojekt Visokogradnja a.d. i „T...
25.08.2016 25.08.2016 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH PROJEKTANTSKIH I IZVOĐAČKIH INTERNACIONALNIH KOMPANIJA Kao i preth...
15.08.2016 15.08.2016 ENHL - POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2016. GODINU
15.08.2016 15.08.2016 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA DRUGO TROMESEČJE 2016. GODINE
10.08.2016 10.08.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
21.07.2016 21.07.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDAN 14,7 MILIONA EUR Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Uprava ...
12.07.2016 12.07.2016 ENHL - INFORMACIJA O PROMENAMA U UPRAVLJAČKOJ STRUKTURI Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda ovim putem oba...
29.06.2016 29.06.2016 ENHL - IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE 44. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
15.06.2016 15.06.2016 ENHL - POZIV ZA PONOVLJENU 44. SKUPŠTINU AKCIONARA
30.05.2016 30.05.2016 Odluka Nadzornog odbora o prihvatanju predloga akcionara NAPRED RAZVOJ A.D. za dopunu tačke 6. dnevnog reda za...
26.05.2016 26.05.2016 Predlog akcionara NAPRED RAZVOJ A. D. za dopunu tačke 6 dnevnog reda za 44. sednicu Skupštine Energoprojekt Ho...
16.05.2016 16.05.2016 ENHL - POZIV ZA 44. SKUPŠTINU AKCIONARA
13.05.2016 13.05.2016 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ZA PRVO TROMESEČJE ZA 2016. GODINU
28.04.2016 28.04.2016 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU
28.04.2016 28.04.2016 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU
19.04.2016 19.04.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U RUANDI VREDAN 7,5 MILIONA USD Energoprojekt Oprema a.d. u konzorcijumu ...
19.04.2016 19.04.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDAN 3,7 MILIONA EVRA Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Državn...
06.04.2016 06.04.2016 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2015. GODINU
01.04.2016 01.04.2016 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
28.03.2016 28.03.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 3,7 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojs...
23.03.2016 23.03.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
16.03.2016 16.03.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI Energoprojekt Visokogradnja a.d. (Glavni izvođač) i Beograd na vo...
26.02.2016 26.02.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 9,5 MILIONA EVRA Energoprojekt Visokogradnja a.d. (izvođa...
22.02.2016 22.02.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 15,5 MILIONA EVRA Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije ...
18.02.2016 18.02.2016 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U KATARU, UAE I OMANU VREDNI 35 MILIONA USD Energoprojekt Entel a.d. j...

2016 Godišnji izveštaj