Arhiva 2011
31. 05. 2011. Svečano obeležen jubilej – 60 godina Energoprojekta Štampa El. pošta

proslava

Energoprojekt je 26. maja obeležio jubilej - 60. godišnjicu uspešnog rada i razvoja. Svečanosti koja je tim povodom održana u poslovnoj zgradi kompanije prisustvovali su najviši državni zvaničnici Srbije, predstavnici diplomatskog kora, mnogobrojni poslovni partneri.

Opširnije...
 
13. 05. 2011. Štampa El. pošta

 

izvestaj00

Finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za prvi kvartal 2011. godine
Najvažniji parametri poslovanja iz finansijskog izveštaja Energoprojekt Holding a.d. za prvi kvartal 2011. godine su: 
• Ukupan ostvareni prihod iznosi 133,7 miliona dinara;
• Ukupna ostvarena bruto dobit iznosi 14,8 miliona dinara;

 
13. 05. 2011. Štampa El. pošta

 

izvestaj00Konsolidovani finansijski izveštaj sistema Energoprojekt za 2010. godinu  
Najvažniji parametri poslovanja iz konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. godinu: 
• Ukupan konsolidovani prihod za 2010. godinu iznosi 23.567,3 miliona dinara (228,7 miliona evra), što je za cca 4% manje od ostvarenja u prethodnoj godini;
• Ukupna konsolidovana bruto dobit za 2010. godinu iznosi 892,0 miliona dinara (8,7 miliona evra), što je za cca 23% manje od ostvarenja u prethodnoj godini;

 
09. 05. 2011. Štampa El. pošta

 

ugovor

Ugovoren novi posao Energoprojekta u Srbiji vredan 1,85 miliona evra 
Energoprojekt Hidroinženjering a.d., u konzorcijumu sa holandskom kompanijom Witteveen+Bos i danskom kompanijom Hydraulic Institute, potpisao je sredinom aprila 2011. godine...

 
28. 04. 2011. Štampa El. pošta

 

ugovor

Ugovoren novi posao Energoprojekta u Kazahstanu vredan 26,8 miliona evra 
Energoprojekt Visokogradnja a.d. - kao izvođač, i kompanija TOO "Oil Real Estate", Almati - kao investitor (za koga je u prethodnom periodu već izgrađeno više značajnih objekata), zaključili su krajem aprila tekuće godine Aneks ugovora...

 
20. 04. 2011. Štampa El. pošta

 

skupstina

Sazivanje XXXVI godišnje sednice skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. i donošenje odluka o utvrđivanju dana akcionara i dana dividende  
Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, na 12. sednici održanoj 8. aprila 2011. godine, doneo odluku o sazivanju XXXVI godišnje sednice skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d., koja će se održati 30. juna 2011. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova...

 
20. 04. 2011. Štampa El. pošta
izvestaj00
Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2011. godine 
Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih instrumenata ("Službeni glasnik RS", br. 47/2006) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br.100/2006, 116/2006 i 37/2009), Uprava akcionarskog društva Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda objavljuje I Z J A V U...
 

 

 
20. 04. 2011. Štampa El. pošta

 

ugovor

Zaključen ugovor o kratkoročnom kreditnom zaduženju Energoprojekt Holding a.d. dinarskim kreditom sa valutnom klauzulom kod Alpha Bank Srbija a.d. 
Potpisan je Ugovor sa Alpha Bank Srbija a.d. o kratkoročnom kreditnom zaduženju Energoprojekt Holding a.d. dinarskim kreditom sa valutnom klauzulom za finansiranje obrtnih sredstava...

 
08. 03. 2011. Štampa El. pošta

 

izvestaj00

Finansijski izveštaj Energoprojekt holding a.d za 2010.godinu 
Najvažniji parametri poslovanja iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu: 
• Ukupno ostvaren prihod za 2010. godinu iznosi 1.934,8 miliona dinara (18,8 miliona evra), što je za cca 39% manje od ostvarenja u prethodnoj godini;
• Ukupna ostvarena bruto dobit za 2010. godinu iznosi 719,6 miliona dinara (7,0 miliona evra), što je za cca 45% više od ostvarenja u prethodnoj godini;

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 Sledeća > Kraj >>

Strana 3 od 4