VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

Infrastruktura
Most Dunav-Tisa-Dunav u Novom Sadu, Srbija Štampa El. pošta

01-03 most ns

Investitor: JP “Zavod za izgradnju grada” Novi Sad
Projekat: Izgradnja mosta preko kanala Dunav-Tisa-Dunav sa prilaznim montažnim mostovskim konstrukcijama u Novom Sadu
Usluga: Izgradnja kontinualne armirano-betonske mostovske konstrukcije sandučastog poprečnog preseka
 
Autoput E-75 Beograd - Novi Sad, Evropski Koridor X Lot 1.1, Srbija Štampa El. pošta

06 infr

Investitor: JP Putevi Srbije
Projekat: Projekat autoputa E-75 (M-22) od Beograda do Novog Sada (Deonica km 108+000 do km 117+000) Evropski Koridor X Lot 1.1
Usluga: Glavni projekat i izgradnja nove deonice autoputa
 
Put Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca, deonica Cochabamba-Chota, Peru Štampa El. pošta

08 infr

Investitor: Ministerio del Transporte y Comunicaciones (MTC), Provias Nacional
Projekat: Rehabilitacija i rekonstrukcija puta Chongoyape- Cochabamba-Cajamarca, deonica Cochabamba-Chota
Usluga: Izvođenje radova; rehabilitacija i rekonstrukcija puta
 
Irigacioni kanal, Peru Štampa El. pošta
12 inf Irigacioni kanal, Peru
Investitor: Opština Kolan (region Piura)
Projekat: Poboljšanje kanala za navodnjavanje “Ramal Nuevo – El Arenal”
Usluga: Rekonstrukcija
 
Železnička stanica Beograd Centar, Srbija Štampa El. pošta
z stanicar
Investitor:  Železnice Srbije i Beogradski železnički čvor
Projekat: Železnička stanica Beograd Centar (peroni i koloseci 5. i 6.), Beograd
Usluga:  Usluga Rekonstrukcija
 
Naselje Tvin Lejk, faza I, Lagos, Nigerija Štampa El. pošta
tvinn-lejk
Investitor:  Penzioni fond kompanije Ševron i Bilfinger Berger Gmbh
Projekat: Naselje Tvin Lejk, faza I, Lagos
Usluga:  Nabavaka, isporuka i ugradnja opreme i izgradnja infrastrukturnih objekata i postrojenja (postrojenja za preradu pitkih i otpadnih voda, dizel - generatorska stanica, telekomunikacioni i elektromašinski sistemi)
 
Put Perikos - San Ignacio, Peru Štampa El. pošta

01-05 perikos

Investitor: Ministerio del Transporte y Comunicaciones (MTC), Provias Nacional
Projekat: Rekonstrukcija i rehabilitacija 55 km puta Perikos - San Ignacio
Usluga: Izvođenje radova; rehabilitacija i rekonstrukcija puta
 
Štampa El. pošta
mirijevski bulevar 210x131 zeleznicki-most obilaznica
Ime: Izgradnja saobraćajnice Mirijevski bulevar sa pripadajućom infrastrukturom Ime: Jednokolosečni železnički most Beograd, Srbija Ime: Obilaznica oko Beograda, sektor 5 Beograd, Srbija
Opis: Izgradnja; puštanje u rad; izgradnja gradske ulice sa pratećom infrastrukturom: armirano-betonski potporni zid i kanalizacija, (poprečni preseci: 300x210 cm i 400x180 cm), gasovod, vodovod, sanitarna kanalizacija, odvodi za kišnicu i 110 kv dalekovode Opis: Izgradnja jednokolosečnog železničkog mosta (188m), rekonstrukcija podvožnjaka ispod železničke pruge, proširenje ulice Jurija Gagarina Opis: Izgradnja tunela Straževica dužine 745m i nadvožnjaka
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Srbija Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Srbija Klijent: JP Putevi Srbije i Koridor 10, Srbija
alt
alt
alt
Ime: Podzemna garaža „Pionirski park“, Beograd, Srbija Ime: Put Mitiana - Fort Portal, deonica Mitiana - Mubende, Uganda Ime: Put Almati - Akmola deonica Almati - Gišad
Opis: Podzemna garaža sa 460 parking mesta
P= 13.818 m2
Dužina: 225 km
deonica Mitiana - Mubende dužine 86 km
Opis: Asfaltni put dužine 166 km, širine 8 m, sa ivičnom trakom od 2m – ukupno 12 m
Klijent: Skupština grada Beograda, Srbija Klijent: Ministarstvo transporta i komunikacija, Uganda Klijent: Ministarstvo transporta i komunikacija, Kazahstan
Metro stanica_Almaly
alt
Ime: Dve podzemne metro stanice – Almali i Abaj, Alma Ata,  Kazahstan Ime: „Vukov spomenik“ Beograd, Srbija
Opis: Dve podzemne metro stanice „kolonskog“ i „pilonskog“ tipa koje čine po 3 tunelske cevi preseka 90 -100 m2 na dubini od 30 - 70 m
Opis: Podzemna železnička stanica
Platforma perona: P=2.500 m2
na dubini 40 m kosi tunel sa 3 pokretna stepeništa prečnika: 7,5 m i dužine 65 m pod uglom od 30°
Klijent: AO Almatimetrokurilis, Kazahstan
Klijent: Beogradski železnički čvor, Srbija
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 2
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije

Tunel Šarani: probijanje desne tunelske cevi – EP Niskogradnja AD

sarani film


Vesti

Previous Sledeća
19.01.2018 19.01.2018 ENHL - OBAVEŠTENJE O NEPOSTOJANJU NAMERE SPROVOĐENJA POSTUPKA PONUDE ZA PREUZIMANJE
22.12.2017 22.12.2017 ENHL - IZVEŠTAJ SA 47. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
30.11.2017 30.11.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE
29.11.2017 29.11.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 28,3 MILIONA EUR
15.11.2017 15.11.2017 ENHL - POZIV ZA 47. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
15.11.2017 15.11.2017 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA TREĆE TROMESEČJE 2017. GODINE
09.11.2017 09.11.2017 ENHL - ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDI ZA 2016. GODINU
03.10.2017 03.10.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O NAMERI PREUZIMANJA
03.10.2017 03.10.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 43 MILIONA EUR
20.09.2017 20.09.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA NEREZIDENTIMA
14.09.2017 14.09.2017 ENHL - INFORMACIJE O PROMENAMA U UPRAVLJAČKOJ STRUKTURI
14.09.2017 14.09.2017 ENHL - IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 46. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
30.08.2017 30.08.2017 ENHL - SAOPŠTENJE IZDAVAOCA O REŠENJU NBS
30.08.2017 30.08.2017 ENHL - SAOPŠTENJE IZDAVAOCA O ZAKLJUČKU KZHoV
23.08.2017 23.08.2017 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH INTERNACIONALNIH IZVOĐAČKIH KOMPANIJA Kao i prethodnih godina, ugl...
15.08.2017 15.08.2017 ENHL - POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2017
15.08.2017 15.08.2017 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ZA DRUGO TROMESEČJE 2017
09.08.2017 09.08.2017 ENHL - POZIV ZA 46. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
09.08.2017 09.08.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
27.07.2017 27.07.2017 ENHL - INFORMACIJA ZA NAŠE AKCIONARE, INVESTITORE, PARTNERE I ZAPOSLENE
25.07.2017 25.07.2017 ENHL - INFORMACIJE O PROMENAMA U SASTAVU UPRAVE
20.07.2017 20.07.2017 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH PROJEKTANTSKIH INTERNACIONALNIH KOMPANIJA Kao i prethodnih godina,...
20.07.2017 20.07.2017 ENHL - MIŠLJENJE U VEZI SA PONUDOM ZA PREUZIMANJE
23.06.2017 23.06.2017 ENHL - SAOPŠTENJE IZDAVAOCA
23.06.2017 23.06.2017 ENHL - IZVEŠTAJ SA ODRŽANE PONOVLJENE 45. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
21.06.2017 21.06.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 4,4 MILIONA EUR Energoprojekt Entel a.d. i "JP Elektropriv...
21.06.2017 21.06.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU-JOPAG
21.06.2017 21.06.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU-NAPRED
20.06.2017 20.06.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O REŠENJU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
08.06.2017 08.06.2017 ENHL - POZIV ZA PONOVLJENU 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
22.05.2017 22.05.2017 ENHL - POZIV ZA 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE (ODLUKA NADZORNOG ODBORA SA 12. SEDNICE ODRŽANE 22.05.2017. GODI...
19.05.2017 19.05.2017 ENHL - POZIV ZA 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE (ODLUKA NADZORNOG ODBORA SA 11. SEDNICE ODRŽANE 19.05.2017. GODI...
15.05.2017 15.05.2017 Kvartalni izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za prvo tromesečje 2017. godine
12.05.2017 12.05.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 17,5 MILIONA EUR Energoprojekt Oprema a.d. je u maju tekuć...
08.05.2017 08.05.2017 ENHL - POZIV ZA 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
03.05.2017 03.05.2017 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2016. GODINU
28.04.2017 28.04.2017 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU
28.04.2017 28.04.2017 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU
26.04.2017 26.04.2017 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
23.03.2017 23.03.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
17.02.2017 17.02.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA
14.02.2017 14.02.2017 ENHL - ODLUKA NO O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA NA REGULISANOM TRŽIŠTU
07.02.2017 07.02.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
28.11.2016 28.11.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE
15.11.2016 15.11.2016 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA TREĆE TROMESEČJE 2016. GODINE
09.11.2016 09.11.2016 ENHL - ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDE ZA 2015. GODINU
19.10.2016 19.10.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U RUSIJI VREDAN 13,6 MILIONA EUR Energoprojekt Visokogradnja a.d. i genera...
14.09.2016 14.09.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA NEREZIDENTIMA
13.09.2016 13.09.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U KAZAHSTANU VREDAN 26,2 MILIONA USD Energoprojekt Visokogradnja a.d. i „T...
25.08.2016 25.08.2016 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH PROJEKTANTSKIH I IZVOĐAČKIH INTERNACIONALNIH KOMPANIJA Kao i preth...
15.08.2016 15.08.2016 ENHL - POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2016. GODINU
15.08.2016 15.08.2016 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA DRUGO TROMESEČJE 2016. GODINE
10.08.2016 10.08.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
21.07.2016 21.07.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDAN 14,7 MILIONA EUR Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Uprava ...
12.07.2016 12.07.2016 ENHL - INFORMACIJA O PROMENAMA U UPRAVLJAČKOJ STRUKTURI Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda ovim putem oba...
29.06.2016 29.06.2016 ENHL - IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE 44. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
15.06.2016 15.06.2016 ENHL - POZIV ZA PONOVLJENU 44. SKUPŠTINU AKCIONARA
30.05.2016 30.05.2016 Odluka Nadzornog odbora o prihvatanju predloga akcionara NAPRED RAZVOJ A.D. za dopunu tačke 6. dnevnog reda za...
26.05.2016 26.05.2016 Predlog akcionara NAPRED RAZVOJ A. D. za dopunu tačke 6 dnevnog reda za 44. sednicu Skupštine Energoprojekt Ho...
16.05.2016 16.05.2016 ENHL - POZIV ZA 44. SKUPŠTINU AKCIONARA
13.05.2016 13.05.2016 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ZA PRVO TROMESEČJE ZA 2016. GODINU
28.04.2016 28.04.2016 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU
28.04.2016 28.04.2016 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU
19.04.2016 19.04.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U RUANDI VREDAN 7,5 MILIONA USD Energoprojekt Oprema a.d. u konzorcijumu ...
19.04.2016 19.04.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDAN 3,7 MILIONA EVRA Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Državn...
06.04.2016 06.04.2016 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2015. GODINU
01.04.2016 01.04.2016 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
28.03.2016 28.03.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 3,7 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojs...
23.03.2016 23.03.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
16.03.2016 16.03.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI Energoprojekt Visokogradnja a.d. (Glavni izvođač) i Beograd na vo...
26.02.2016 26.02.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 9,5 MILIONA EVRA Energoprojekt Visokogradnja a.d. (izvođa...
22.02.2016 22.02.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 15,5 MILIONA EVRA Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije ...
18.02.2016 18.02.2016 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U KATARU, UAE I OMANU VREDNI 35 MILIONA USD Energoprojekt Entel a.d. j...

2016 Godišnji izveštaj