VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

Sistem za prenos i distribuciju električne energije, faze "VII", "VIII", "IX"; Katar Štampa El. pošta

sistem katar

Investitor: KAHRAMAA (Katarska korporacija za električnu energiju i vode)
Projekat: Sistem za prenos i distribuciju električne energije, faze "VII", "VIII", "IX"; Katar
Usluga: Konsultantske usluge
 
Štampa El. pošta
alt ugvadzi
Projekat: TE “Kostolac B”, Kostolac; Rehabilitacija bloka B2 sa rekonstrukcijom elektrofiltera (348,5 MW)
Projekat: TS Ugvadži 1x150MVA; 330/132kV; 1x160MVA; 132/33kV, Enugu
Usluga: Izvođenje, nabavka, isporuka i ugradnja opreme; primopredaja
Usluga: Ključ u ruke (projektovanje, isporuka i ugradnja opreme, izgradnja i puštanje u rad)
Investitor: EPS (Elektroprivreda Srbije)
Investitor: Niger Delta PHCN i Ministrastvo za energetiku i rudarstvo
alt
alt
Projekat: Dalekovod (400 kV), 100km deonica TS Leskovac II - makedonska granica Projekat: Kogeneracija - novo energetsko snabdevanje Kliničkog centra Srbije
Usluga: Izgradnja Usluga: Projektovanje, izgradnja, nabavka, isporuka i ugradnja opreme, održavanje
Investitor: Instalaciones Inabensa S.A. Investitor: KCS (Klinički Centar Srbije)
 
Projekti hidroelektrana Štampa El. pošta
alt alt he b_basta
Ime: HE Đerdap I, Srbija
Ime: HE Đerdap II, Srbija
Ime: HE Bajina Bašta, Srbija
Opis: Betonska brana na reci Dunav h=55 m
Opis: Betonska brana na reci Dunav h=32-35 m
Opis: Betonska brana na reci Drini, h=90 m
Instalirani kapacitet: 12 x 175 MW
Instalirani kapacitet: 16 x 27 MW
Instalirani kapacitet: 348 MW
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) Srbija
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) Srbija
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) Srbija
alt alt alt
Ime: HE Perućica, Crna Gora
Ime: HE Mratinje, Crna Gora
Ime: HE Kafue Gordž, Zambija
Opis: Nasute brane na reci Zeti, h=11, 15, 16 i 22 m
Opis: Betonska lučna brana na reci Pivi, h=220 m
Opis: Nasuta brana na reci Kafue, h=50m
Instalirani kapacitet: 364 MW
Instalirani kapacitet: 3x114 MW
Instalirani kapacitet: 900 MW
Klijent: Elektroprivreda Crne Gore,
Crna Gora
Klijent: Elektroprivreda Crne Gore, Crna Gora
Klijent: Ministarstvo energetike Zambije, Zambija
alt alt
Ime: HE Bajano, Panama
Ime: HE Bekme, Irak
Opis: Betonska brana na reci Bajano, h=44 m
Opis: Nasuta brana na reci Zaab, h=230 m
Instalirani kapacitet: 300 MW
Instalirani kapacitet: 1.590 MW
Klijent: Institut za vodne rezerve i energetiku, Panama
Klijent: Državna komisija za projekte upravljanja vodama Iraka, Irak
 
Projekti termoelektrana, prenosa i distribucije električne energije Štampa El. pošta
te nikola_tesla te ras_abu te nikola_tesla_elektro_filteri
Ime: TE Nikola Tesla A, Obrenovac, Srbija Ime: Ras Abu Fontas (RAF)C, Katar Ime: TE Nikola Tesla A1 i A4, Obrenovac, Srbija
Opis: Termoelektrana  Opis: Gasna elektrana i postrojenje za desalinizaciju Opis: Elektrofilteri na blokovima A1 i A4
Instalirani kapacitet: 1.650,5 MW Instalirani kapacitet: GT - 4x125 MW, ST-2x210 MW, MFE 4x30.000 m3 na dan Instalirani kapacitet: 220 MW i 308,5 MW
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) Srbija Klijent: Ministarstvo energetike i voda Katra, Katar
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) Srbija
sistem prenosa_eng_katar te nikola_tesla_studija_uticaja te kolubara_A_otpepeljavanje
Ime: Sistem prenosa električne energije Katra, faze IV, VI, VII, VIII Ime: TE Nikola Tesla A1 i A2, Obrenovac, Srbija Ime: TE Kolubara A, Lazarevac, Srbija
Opis: Nacionalni kontrolni centar i distributivni kontrolni centar Opis: Studija uticaja na životnu sredinu Opis: Sistem otpepeljivanja
Sistem upravljanja, SCADA sistem, trafostanice, dalekovodi, telekomunikacije Instalirani kapacitet: 2x220 MW
Instalirani kapacitet: 45 t/h pepela 3 km dužina transporta
Klijent: Ministarstvo energetike i voda Katra, Katar Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije), Srbija
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije), Srbija

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

Strana 3 od 3
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije