VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

Štampa El. pošta
alt ugvadzi
Projekat: TE “Kostolac B”, Kostolac; Rehabilitacija bloka B2 sa rekonstrukcijom elektrofiltera (348,5 MW)
Projekat: TS Ugvadži 1x150MVA; 330/132kV; 1x160MVA; 132/33kV, Enugu
Usluga: Izvođenje, nabavka, isporuka i ugradnja opreme; primopredaja
Usluga: Ključ u ruke (projektovanje, isporuka i ugradnja opreme, izgradnja i puštanje u rad)
Investitor: EPS (Elektroprivreda Srbije)
Investitor: Niger Delta PHCN i Ministrastvo za energetiku i rudarstvo
alt
alt
Projekat: Dalekovod (400 kV), 100km deonica TS Leskovac II - makedonska granica Projekat: Kogeneracija - novo energetsko snabdevanje Kliničkog centra Srbije
Usluga: Izgradnja Usluga: Projektovanje, izgradnja, nabavka, isporuka i ugradnja opreme, održavanje
Investitor: Instalaciones Inabensa S.A. Investitor: KCS (Klinički Centar Srbije)
 
Projekti hidroelektrana Štampa El. pošta
alt alt he b_basta
Ime: HE Đerdap I, Srbija
Ime: HE Đerdap II, Srbija
Ime: HE Bajina Bašta, Srbija
Opis: Betonska brana na reci Dunav h=55 m
Opis: Betonska brana na reci Dunav h=32-35 m
Opis: Betonska brana na reci Drini, h=90 m
Instalirani kapacitet: 12 x 175 MW
Instalirani kapacitet: 16 x 27 MW
Instalirani kapacitet: 348 MW
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) Srbija
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) Srbija
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) Srbija
alt alt alt
Ime: HE Perućica, Crna Gora
Ime: HE Mratinje, Crna Gora
Ime: HE Kafue Gordž, Zambija
Opis: Nasute brane na reci Zeti, h=11, 15, 16 i 22 m
Opis: Betonska lučna brana na reci Pivi, h=220 m
Opis: Nasuta brana na reci Kafue, h=50m
Instalirani kapacitet: 364 MW
Instalirani kapacitet: 3x114 MW
Instalirani kapacitet: 900 MW
Klijent: Elektroprivreda Crne Gore,
Crna Gora
Klijent: Elektroprivreda Crne Gore, Crna Gora
Klijent: Ministarstvo energetike Zambije, Zambija
alt alt
Ime: HE Bajano, Panama
Ime: HE Bekme, Irak
Opis: Betonska brana na reci Bajano, h=44 m
Opis: Nasuta brana na reci Zaab, h=230 m
Instalirani kapacitet: 300 MW
Instalirani kapacitet: 1.590 MW
Klijent: Institut za vodne rezerve i energetiku, Panama
Klijent: Državna komisija za projekte upravljanja vodama Iraka, Irak
 
Projekti termoelektrana, prenosa i distribucije električne energije Štampa El. pošta
te nikola_tesla te ras_abu te nikola_tesla_elektro_filteri
Ime: TE Nikola Tesla A, Obrenovac, Srbija Ime: Ras Abu Fontas (RAF)C, Katar Ime: TE Nikola Tesla A1 i A4, Obrenovac, Srbija
Opis: Termoelektrana  Opis: Gasna elektrana i postrojenje za desalinizaciju Opis: Elektrofilteri na blokovima A1 i A4
Instalirani kapacitet: 1.650,5 MW Instalirani kapacitet: GT - 4x125 MW, ST-2x210 MW, MFE 4x30.000 m3 na dan Instalirani kapacitet: 220 MW i 308,5 MW
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) Srbija Klijent: Ministarstvo energetike i voda Katra, Katar
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) Srbija
sistem prenosa_eng_katar te nikola_tesla_studija_uticaja te kolubara_A_otpepeljavanje
Ime: Sistem prenosa električne energije Katra, faze IV, VI, VII, VIII Ime: TE Nikola Tesla A1 i A2, Obrenovac, Srbija Ime: TE Kolubara A, Lazarevac, Srbija
Opis: Nacionalni kontrolni centar i distributivni kontrolni centar Opis: Studija uticaja na životnu sredinu Opis: Sistem otpepeljivanja
Sistem upravljanja, SCADA sistem, trafostanice, dalekovodi, telekomunikacije Instalirani kapacitet: 2x220 MW
Instalirani kapacitet: 45 t/h pepela 3 km dužina transporta
Klijent: Ministarstvo energetike i voda Katra, Katar Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije), Srbija
Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije), Srbija

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

Strana 3 od 3
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije

Vesti

Previous Sledeća
22.12.2017 22.12.2017 ENHL - IZVEŠTAJ SA 47. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
30.11.2017 30.11.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE
29.11.2017 29.11.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 28,3 MILIONA EUR
15.11.2017 15.11.2017 ENHL - POZIV ZA 47. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
15.11.2017 15.11.2017 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA TREĆE TROMESEČJE 2017. GODINE
09.11.2017 09.11.2017 ENHL - ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDI ZA 2016. GODINU
03.10.2017 03.10.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O NAMERI PREUZIMANJA
03.10.2017 03.10.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 43 MILIONA EUR
20.09.2017 20.09.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA NEREZIDENTIMA
14.09.2017 14.09.2017 ENHL - INFORMACIJE O PROMENAMA U UPRAVLJAČKOJ STRUKTURI
14.09.2017 14.09.2017 ENHL - IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 46. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
30.08.2017 30.08.2017 ENHL - SAOPŠTENJE IZDAVAOCA O REŠENJU NBS
30.08.2017 30.08.2017 ENHL - SAOPŠTENJE IZDAVAOCA O ZAKLJUČKU KZHoV
23.08.2017 23.08.2017 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH INTERNACIONALNIH IZVOĐAČKIH KOMPANIJA Kao i prethodnih godina, ugl...
15.08.2017 15.08.2017 ENHL - POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2017
15.08.2017 15.08.2017 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ZA DRUGO TROMESEČJE 2017
09.08.2017 09.08.2017 ENHL - POZIV ZA 46. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
09.08.2017 09.08.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
27.07.2017 27.07.2017 ENHL - INFORMACIJA ZA NAŠE AKCIONARE, INVESTITORE, PARTNERE I ZAPOSLENE
25.07.2017 25.07.2017 ENHL - INFORMACIJE O PROMENAMA U SASTAVU UPRAVE
20.07.2017 20.07.2017 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH PROJEKTANTSKIH INTERNACIONALNIH KOMPANIJA Kao i prethodnih godina,...
20.07.2017 20.07.2017 ENHL - MIŠLJENJE U VEZI SA PONUDOM ZA PREUZIMANJE
23.06.2017 23.06.2017 ENHL - SAOPŠTENJE IZDAVAOCA
23.06.2017 23.06.2017 ENHL - IZVEŠTAJ SA ODRŽANE PONOVLJENE 45. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
21.06.2017 21.06.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 4,4 MILIONA EUR Energoprojekt Entel a.d. i "JP Elektropriv...
21.06.2017 21.06.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU-JOPAG
21.06.2017 21.06.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU-NAPRED
20.06.2017 20.06.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O REŠENJU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
08.06.2017 08.06.2017 ENHL - POZIV ZA PONOVLJENU 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
22.05.2017 22.05.2017 ENHL - POZIV ZA 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE (ODLUKA NADZORNOG ODBORA SA 12. SEDNICE ODRŽANE 22.05.2017. GODI...
19.05.2017 19.05.2017 ENHL - POZIV ZA 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE (ODLUKA NADZORNOG ODBORA SA 11. SEDNICE ODRŽANE 19.05.2017. GODI...
15.05.2017 15.05.2017 Kvartalni izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za prvo tromesečje 2017. godine
12.05.2017 12.05.2017 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 17,5 MILIONA EUR Energoprojekt Oprema a.d. je u maju tekuć...
08.05.2017 08.05.2017 ENHL - POZIV ZA 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
03.05.2017 03.05.2017 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2016. GODINU
28.04.2017 28.04.2017 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU
28.04.2017 28.04.2017 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU
26.04.2017 26.04.2017 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
23.03.2017 23.03.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
17.02.2017 17.02.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA
14.02.2017 14.02.2017 ENHL - ODLUKA NO O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA NA REGULISANOM TRŽIŠTU
07.02.2017 07.02.2017 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
28.11.2016 28.11.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE
15.11.2016 15.11.2016 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA TREĆE TROMESEČJE 2016. GODINE
09.11.2016 09.11.2016 ENHL - ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDE ZA 2015. GODINU
19.10.2016 19.10.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U RUSIJI VREDAN 13,6 MILIONA EUR Energoprojekt Visokogradnja a.d. i genera...
14.09.2016 14.09.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA NEREZIDENTIMA
13.09.2016 13.09.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U KAZAHSTANU VREDAN 26,2 MILIONA USD Energoprojekt Visokogradnja a.d. i „T...
25.08.2016 25.08.2016 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH PROJEKTANTSKIH I IZVOĐAČKIH INTERNACIONALNIH KOMPANIJA Kao i preth...
15.08.2016 15.08.2016 ENHL - POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2016. GODINU
15.08.2016 15.08.2016 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA DRUGO TROMESEČJE 2016. GODINE
10.08.2016 10.08.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
21.07.2016 21.07.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDAN 14,7 MILIONA EUR Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Uprava ...
12.07.2016 12.07.2016 ENHL - INFORMACIJA O PROMENAMA U UPRAVLJAČKOJ STRUKTURI Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda ovim putem oba...
29.06.2016 29.06.2016 ENHL - IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE 44. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
15.06.2016 15.06.2016 ENHL - POZIV ZA PONOVLJENU 44. SKUPŠTINU AKCIONARA
30.05.2016 30.05.2016 Odluka Nadzornog odbora o prihvatanju predloga akcionara NAPRED RAZVOJ A.D. za dopunu tačke 6. dnevnog reda za...
26.05.2016 26.05.2016 Predlog akcionara NAPRED RAZVOJ A. D. za dopunu tačke 6 dnevnog reda za 44. sednicu Skupštine Energoprojekt Ho...
16.05.2016 16.05.2016 ENHL - POZIV ZA 44. SKUPŠTINU AKCIONARA
13.05.2016 13.05.2016 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ZA PRVO TROMESEČJE ZA 2016. GODINU
28.04.2016 28.04.2016 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU
28.04.2016 28.04.2016 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU
19.04.2016 19.04.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U RUANDI VREDAN 7,5 MILIONA USD Energoprojekt Oprema a.d. u konzorcijumu ...
19.04.2016 19.04.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDAN 3,7 MILIONA EVRA Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Državn...
06.04.2016 06.04.2016 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2015. GODINU
01.04.2016 01.04.2016 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
28.03.2016 28.03.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 3,7 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojs...
23.03.2016 23.03.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
16.03.2016 16.03.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI Energoprojekt Visokogradnja a.d. (Glavni izvođač) i Beograd na vo...
26.02.2016 26.02.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 9,5 MILIONA EVRA Energoprojekt Visokogradnja a.d. (izvođa...
22.02.2016 22.02.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 15,5 MILIONA EVRA Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije ...
18.02.2016 18.02.2016 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U KATARU, UAE I OMANU VREDNI 35 MILIONA USD Energoprojekt Entel a.d. j...

2016 Godišnji izveštaj