VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

  • VISOKOGRADNJA

  • ENERGIJA

  • INDUSTRIJA

  • VODOPRIVREDA

  • INFRASTRUKTURA

Izjava o politici IMS Štampa El. pošta

 

ISO 9001 AND ISO 14001 AND OHSAS 18001+UKAS-RGB

Energoprojekt Holding a.d. (EPH) izjavljuje da je opredeljen da stalno unapređuje svoje poslovanje – upravljanje, koordinaciju i kontrolu aktivnosti poslovnog sistema Energoprojekt i realizaciju složenih projekata, kako bi obezbedio da ga njegovi tradicionalni ali i novi klijenti, poslovni partneri i ostali zainteresovani, rangiraju među vrhunske svetske sisteme u oblasti projektovanja, konsaltinga. inženjeringa i izgradnje složenih infrastrukturnih projekata iz domena energetike, telekomunikacija, vodoprivrede, niskogradnje, industrije, visokogradnje, zaštite životne sredine i informacionih tehnologija, kao i ostalih javnih i komercijalnih projekata. U tom cilju EPH uspostavlja i unapređije sopstveni integrisani sistem menadžmenta (IMS) koji obuhvata menadžment kvalitetom (usaglašen sa standardom ISO 9001:2015), menadžment zaštitom životne sredine (usaglašen sa standardom ISO 14001:2015 i menadžment bezbednošću i zdravljem na radu (usaglašen sa standardom OHSAS 18001:2007).

Svoj integrisani sistem menadžmenta EPH stavlja u funkciju stalnog nastojanja da u svom poslovanju što celovitije, efikasnije, efektivnije i pouzdanije zadovoljava zahteve, potrebe, očekivanja, kako naručilaca svojih proizvoda, tako i vlasnika - akcionara, zaposlenih, isporučioca, poslovnih partnera, šire društvene zajednice i države.

Sve svoje poslovne aktivnosti EPH redovno usklađuje sa primenjivim zahtevima pozitivne zakonske regulative u svim segmentima poslovanja, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, utvrđuje programe zaštite životne sredine kao i bezbednosti i zdravlja na radu i konačno, angažuje se na njihovom doslednom sprovođenju.

Planiranje procesa i aktivnosti koji utiču na kvalitet usluga, na bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine EPH zasniva na menadžmentu rizicima sa ciljem prevencije rizika i smanjenju neželjenih dejstava.

Najviše rukovodstvo EPH organizuje i stalno prati, preispituje i usmerava aktivnosti svih organizacionih delova, službi i pojedinaca kako bi ova politika IMS bila u potpunosti ostvarivana. U tom smislu obaveza najvišeg rukovodstva je da obezbedi da svi zaposleni budu potpuno upoznati sa politikom IMS, da jasno prepoznaju svoje svakodnevne zadatke, ovlašćenja i odgovornosti na ostvarivanju te politike kroz svakodnevne aktivnosti, da im obezbedi raspoloživost informacija i resursa, uslova za poboljšanje kompetentnosti i da ih maksimalno motiviše za stalno postizanje postavljenih ciljeva.

Utvrđena Politika IMS u okviru EPH predmet je stalnog preispitivanja od strane najvišeg rukovodstva, koje je obavezno da politiku neprekidno usavršava i blagovremeno prilagođava svim nastalim promenama u poslovnom i društvenom okruženju, kao i da tako usavršenu i prilagođenu politiku IMS efikasno sprovodi uz pomoć integrisanog sistema menadžmenta.

U Beogradu, 16. mart 2018.
Energoprojekt Holding a.d.
colakov potpis
Izdanje 4; K-1
Stojan Čolakov, dipl. inž.
Generalni direktor

 

PDF

 
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije