VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

  • VISOKOGRADNJA

  • ENERGIJA

  • INDUSTRIJA

  • VODOPRIVREDA

  • INFRASTRUKTURA

Oblasti Delovanja PDF Štampa El. pošta

oblasti delovanjaU proteklih sedam decenija, Energoprojekt je razvio i proširio osnovne delatnosti, i one danas uključuju: izradu studija i analiza, istraživanje i razvoj, konsalting i inženjering,
projektovanje, izvodjenje radova, nabavku, isporuku, ugradnju i puštanje u rad tehničke i tehnološke opreme; upravljanje projektima kao i realizaciju projekata po sistemu ‘’ključ u ruke“.

 

Energoprojekt je pouzdan, efikasan i kreativan partner koji uspešno povezuje tehničko-tehnološko znanje, razumevanje specifičnosti lokalnih tržišta sa bogatim međunarodnim iskustvom. Sve ovo čini čvrstu osnovu za široki i sveobuhvatni spektar projektantsko-konsultantskih, izvođačkih i inženjering usluga koje Energoprojekt pruža svojim klijentima.

 

Ime

Usluge

Oblast delovanja

Energoprojekt
Holding
Holding poslovi, pravne, finansijske, razvojne, marketinške usluge i usluge interne revizije
Zavisna društva: 4 projektantska preduzeća (Hidroinženjering, Urbanizam i arhitektura, Entel, Industrija), 3 izvođačka preduzeća (Visokogradnja, Niskogradnja i Oprema), Energodata, Sunnyville i Park 11
Energoprojekt
Hidroinženjering 
Terenski istražni radovi, projektovanje, konsalting, inženjering, razvoj i upravljanje projektima
Energetika: hidro-energetski sistemi, objekti i postrojenja.
Vodoprivreda i zaštita životne sredine:
vodoprivredni i hidromelioracioni sistemi, postrojenja za proizvodnju i preradu voda, sistemi vodosnabdevanja i kanalizacioni sistemi
Energoprojekt
Urbanizam i
arhitektura 
Projektovanje, konsalting, inženjering, razvoj i upravljanje projektima Visokogradnja: projektovanje objekata visokogradnje (javni, administrativni i komercijalni objekti, konferencijski centri, bolnice i zdravstveni centri, turistički i sportski centri i objekti, stambene zgrade)
 Energoprojekt
Entel
Projektovanje, konsalting, strateško planiranje, inženjering, razvoj i upravljanje projektima Energetika: termoenergetski objekti i postrojenja, objekti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sistemi za prenos i distribuciju električne energije, telekomunikacioni sistemi i objekti
Vodoprivreda: postrojenja za proizvodnju i preradu vode, sistemi za prenos i distribuciju vode

Energoprojekt
Industrija

Projektovanje, konsalting, inženjering, razvoj i upravljanje projektima

Industrija: industrijski objekti i postrojenja (hemijska, petrohemijska, farmaceutska, duvanska, drvna, papirna, prehrambena i dr. industrije), energane, toplane, kotlarnice, distribucija gasa

Energoprojekt
Visokogradnja

Inženjering, izvođenje radova, nabavka, isporuka, ugradnja opreme i instalacija, puštanje u rad

Visokogradnja: objekti visokogradnje (administrativne, komercijalne i stambene zgrade; poslovni i konferencijski centri, bolnice i zdravstveni centri, turistički i sportski centri, industrijski, termoenergetski i objekti specijalne namene)

Energoprojekt
Niskogradnja

Izvođenje građevinskih radova, inženjering, nabavka, isporuka i ugradnja opreme, puštanje u rad

Energetika: Hidroenergetski objekti i postrojenja
Infrastruktura i vodoprivreda: brane, akvadukti, vodeni tuneli, sistemi navodnjavanja, sistemi vodosnabdevanja i kanalizacije, auto-putevi i putevi, železničke pruge, mostovi, tuneli, podzemni objekti, železničke i metro stanice, komunalna infrastruktura, hidromehanička oprema i postrojenja

Energoprojekt
Oprema

Inženjering, izgradnja, nabavka, ugradnja opreme, puštanje u rad, upravljanje projektima

Energetika: termoenergetski objekti i postrojenja, prenos i distribucija električne energije, hidroenergetska oprema
Vodoprivreda - zaštita životne sredine: postrojenja za prečišćavanje pitkih i otpadnih voda, sistemi vodosnabdevanja i kanalizacioni sistemi
Industrija: industrijski objekti i postrojenja, elektromašinske instalacije i sistemi upravljanja za različite vrste objekata

Energoprojekt
Energodata

Razvoj, projektovanje, inženjering, implementacija, puštanje u rad i održavanje

Informacione tehnologije: multidisciplinarni informacioni sistemi, softverska i hardverska rešenja, grafički inženjering, video produkcija

 

 
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije