Od 1951 godine, kada je formiran, Energoprojekt se razvio u složen poslovni sistem sa dosadašnjim poslovnim aktivnostima u Srbiji i preko 70 zemalja sveta.

Oblasti delovanja Energoprojekta su:

● energetika,
● visokogradnja, 
● infrastruktura, 
● vodoprivreda-zaštita životne sredine, 
● industrija, 
● informacione tehnologije i 
● osiguranje.

                                
 

en real_estate

sunnyville logo

 
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije

Vesti

Previous Sledeća
21.07.2016 21.07.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDAN 14,7 MILIONA EUR Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Uprava ...
12.07.2016 12.07.2016 ENHL - INFORMACIJA O PROMENAMA U UPRAVLJAČKOJ STRUKTURI Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda ovim putem oba...
29.06.2016 29.06.2016 ENHL - IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE 44. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
15.06.2016 15.06.2016 ENHL - POZIV ZA PONOVLJENU 44. SKUPŠTINU AKCIONARA
30.05.2016 30.05.2016 Odluka Nadzornog odbora o prihvatanju predloga akcionara NAPRED RAZVOJ A.D. za dopunu tačke 6. dnevnog reda za...
26.05.2016 26.05.2016 Predlog akcionara NAPRED RAZVOJ A. D. za dopunu tačke 6 dnevnog reda za 44. sednicu Skupštine Energoprojekt Ho...
16.05.2016 16.05.2016 ENHL - POZIV ZA 44. SKUPŠTINU AKCIONARA
13.05.2016 13.05.2016 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ZA PRVO TROMESEČJE ZA 2016. GODINU
28.04.2016 28.04.2016 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU
28.04.2016 28.04.2016 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU
19.04.2016 19.04.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U RUANDI VREDAN 7,5 MILIONA USD Energoprojekt Oprema a.d. u konzorcijumu ...
19.04.2016 19.04.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDAN 3,7 MILIONA EVRA Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Državn...
06.04.2016 06.04.2016 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2015. GODINU
01.04.2016 01.04.2016 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
28.03.2016 28.03.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 3,7 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojs...
23.03.2016 23.03.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
16.03.2016 16.03.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI Energoprojekt Visokogradnja a.d. (Glavni izvođač) i Beograd na vo...
26.02.2016 26.02.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 9,5 MILIONA EVRA Energoprojekt Visokogradnja a.d. (izvođa...
22.02.2016 22.02.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 15,5 MILIONA EVRA Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije ...
18.02.2016 18.02.2016 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U KATARU, UAE I OMANU VREDNI 35 MILIONA USD Energoprojekt Entel a.d. j...
27.11.2015 27.11.2015 ENHL - OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2014. GODINU
17.11.2015 17.11.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U PERUU VREDAN 36,5 MILIONA EVRA Energoprojekt Niskogradnja a.d. (u konzor...
17.11.2015 17.11.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 24,7 MILIONA EVRA Javno preduzeće ”Elektromreža Srbije” Be...
13.11.2015 13.11.2015 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ZA TREĆE TROMESEČJE ZA 2015. GODINU
12.11.2015 12.11.2015 O D L U K A - O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDE ZA 2014. GODINU AKCIONARIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ...
20.10.2015 20.10.2015 OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
07.10.2015 07.10.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U BELORUSIJI VREDAN 50 MILIONA USD Investitor: GAZPROM (OAO "GAZPROM Trans...
07.09.2015 07.09.2015 OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA NEREZIDENTIMA Obaveštavamo akcionare nerezidente da je Energoprojekt Holding a.d....
25.08.2015 25.08.2015 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH PROJEKTANTSKIH I IZVOĐAČKIH INTERNACIONALNIH KOMPANIJA Kao i preth...
14.08.2015 14.08.2015 ENHL - POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2015. GODINU
14.08.2015 14.08.2015 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA DRUGO TROMESEČJE 2015. GODINE
17.06.2015 17.06.2015 ENHL - IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE 43. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
09.06.2015 09.06.2015 ENHL - POZIV ZA PONOVLJENU 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
19.05.2015 19.05.2015 ENHL - POZIV ZA 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA - DOPUNA
19.05.2015 19.05.2015 ENHL - PREDLOG REPUBLIKE SRBIJE ZA DOPUNU DNEVNOG REDA
15.05.2015 15.05.2015 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA PRVO TROMESEČJE 2015. GODINE
08.05.2015 08.05.2015 ENHL - POZIV ZA 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
30.04.2015 30.04.2015 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2014. GODINU
30.04.2015 30.04.2015 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2014. GODINU
27.04.2015 27.04.2015 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA
31.03.2015 31.03.2015 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2014. U skladu sa član...
24.03.2015 24.03.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U GANI VREDAN 50 MILIONA USD Energoprojekt Ghana Ltd., ino kompanija Energ...
24.03.2015 24.03.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U KATARU, UAE I OMANU VREDNI 15,3 MILIONA USD Energoprojekt Entel a.d. je,...
06.03.2015 06.03.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 12 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojst...
27.02.2015 27.02.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U KAZAHSTANU VREDAN 50 MILIONA USD Energoprojekt Visokogradnja a.d. i inve...
27.02.2015 27.02.2015 ENHL - PROMENA U NADZORNOM ODBORU ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda ovim pute...

2015 Godišnji izveštaj